dimecres, 4 de maig de 2016

Hola, vos poso aquí les preguntes que heu de fer a la Unitat Didàctica sobre Egipte i Mesopotàmia.
Preguntes U.D.8:
 1. Descriu la reconstrucció de Babilònia. No oblidis esmentar les parts més importants d'una ciutat mesopotàmica. ( 1. Mesopotàmia, mapa interactiu)
 2. Llegeix els articles del codi d'Hammurabi i digues si hi havia igualtat davant la llei i per què s'aplicaven diferents penes pel mateix tipus de delicte. ( trobaràs els articles clicant al quadradet amb una i d'informació a la pàgina que parla del codi d'Hammurabi, 1. Mesopotàmia )
 3. Observa la numeració babilònica i escriu la teva edat i la d'algun dels teus germans o parents. ( 1.3. La Cultura i la Religió)
 4. Explica les característiques de la civilització urbana.
 5. Per què aparegueren els primers estats?
 6. Per quina raó va néixer l'escriptura?
 7. Quines eren les característiques de la religió mesopotàmica?
 8. Descriu amb les teves paraules els fets que es narren a l'estendard d'Ur.
 9. Per què s'ha dit que Egipte és un "regal del Nil"?
 10. Quants mesos durava la inundació de les terres per les aigües del Nil?
 11. Què eren la "Terra Negra" i la "Terra Roja"?
 12. Quins eren els principals conreus en l'agricultura de l'Antic Egipte? ( 2.2. Una agricultura avançada)
 13. Descriu la figura del Faraó segons el que te diu el llibre. ( 3.2. L'estat egipci)
 14. Fixa't en les imatges i explica quin significat tenien els símbols de poder que portaven els faraons. ( les imatges les trobareu clicant al quadradet amb una i d'informació a la mateixa pàgina de l'activitat 13)
 15. Elabora una piràmide de l'estructura social de l'antic Egipte.
 16. Explica quines eren les obligacions que l'estat egipci exigia als camperols.
 17. Per què els escribes eren tan importants a l'antic Egipte?
 18. Com era la dieta alimentària de l'antic Egipte?
 19. Què tractava d'explicar la religió egípcia?
 20. Què explica el mite d'Osiris?
 21. Què eren el Ka i el Ba? Per què embalsamaven els cadàvers els antics egipcis?
 22. Descriu el relleu del faraó AKhenaton i explica en què va consistir la seva reforma religiosa. ( 4.1. Una religió politeista) 
 23. Quines innovacions tècniques van introduir els sumeris en l'arquitectura?
 24. Què era un Ziggurat? Quina funció tenia aquest edifici?
 25. Descriu quines sensacions et produeix el relleu de la Lleona ferida de Nínive.( act. 29, fitxes d'art 4)
 26. En quina etapa de la història d'Egipte es van construir les piràmides de Gizeh?
 27. Explica quina diferència hi ha entre una piràmide, una mastaba i un hipogeu.
 28. Anota les característiques principals de la pintura a l'antic Egipte.
 29. Descriu, tot aplicant el que te diu el llibre sobre l'escultura egípcia, la Triada del faraó Micerí.
 30. Entre 1539 i 1078 gairebé tots els faraons de l'Imperi Nou van ser enterrats a la Vall dels Reis. Per què van triar aquesta vall concreta? ( Competències d'àmbit, la Vall dels Reis)