diumenge, 24 de gener de 2016

EL CICLE DE L'AIGUA.

L'aigua dels mars i oceans s'evapora i puja a l'atmosfera. En contacte amb les bosses d'aire fred, el vapor d'aigua es condensa en gotes minúscules, les quals, impulsades pels vents, s'ajunten i formen els núvols, que acaben vessant el seu contingut sobre la Terra en forma de pluja, neu o calamarsa. La major part de l'aigua cau directament als mars i oceans. La resta s'infiltra al sòl (per formar aqüífers subterranis que donen pas al naixement de les fonts) o brolla per anar a nodrir els rius que, al seu torn, alimenten els mars i oceans. I el cicle torna a començar. 
Per veure millor com funciona el cicle de l'aigua, tant important que sense ell no hauria vida al nostre planeta, mira l'animació que trobaràs en el següent enllaç.
El cicle de l'aigua.
L'atmosfera és una capa de gasos, fonamentalment hidrogen i oxigen, que embolcalla la Terra. Aquesta capa actua com un regulador de la temperatura impedint que el planeta se refredi excessivament durant la nit. A més, la capa d'ozó actua com un filtre per tal d'evitar que les radiacions ultraviolades, perjudicials per a la salut, arribin a la superfície terrestre. L'atmosfera se divideix en cinc parts anomenades capes:

  • Troposfera: la més propera a la superfície terrestre, on es troba la majoria de l'aire que respirem i a la qual tenen lloc la majoria de fenomens meteorològics.
  • Estratosfera: és on es troba la capa d'ozó.
  • Mesosfera: és la capa on la temperatura és més freda.
  • Termosfera: se caracteritza per les elevades temperatures.
  • Exosfera: és la capa més allunyada de la superfície terrestre.